Anglická revoluce

17. dubna 2008 v 20:06 |  Referáty

Anglická revoluce

Co s referátem

Za Alžběty I. /poslední z rodu Tudorovců/ - prosperita Anglie, klid, shoda s parlamentem
S, Z - zaostalejší, stará šlechta, hospodářství starými způsoby, konzervativní
V, J - vyspělejší, nová šlechta, nebrání se pokroku, větší koncentrace buržoazie /bohatí, neurození/
1603 - Jakub I. Stuart - panovník Anglie, Skotska, Irska, rozmařilý, výdaje vyšší než příjmy
1625 - Karel Stuart - konflikt s parlamentem, snaha o absolutismus, rozpustil parlament, mimořádné daně, cla, půjčky, monopolní práva na výrobu zboží -> nedostatek zboží -> růst cen, rozprodej úřadů, titulů, výdaje vyšší než příjmy, opozice proti absolutismu
hlavou angl. církve, opozice = puritáni /přívrženci kalvinismu/

2 směry opozice:
1. presbyteriáni - umírnění ve vztahu k panovníkovi, snaha o dohodu, chtěli podíl na moci, nová šlechta, nejbohatší buržoazie
2. independenti - nezávislí, radikálnější, sesazení krále, část šlechty, inteligence, střední vrstvy, včele Oliver Cronwell
král pronásleduje puritány, chce angl. církev i v připojených zemích /Irsko, Skotsko/
1639 - Skotové s vojskem vpadli do Anglie, král potřebuje peníze na vojsko, řádné daně povoluje pouze parlament, musel ho svolat

1. 1640 - 1642
sešel se parlament, požadoval zmírnění tvrdé vlády, proti samovládě, požadoval ústupky, vytváří se opozice, král ji chce porazit - vtrhli do parlamentu v lednu 1642, chtěl ztrestat hlavní řečníky, nepodařilo se mu to, odtáhl do Oxfordu, kde připravuje válku proti parlamentu

2. 1642 - 1649
v zemi se rozhořela občanská válka, 2 tábory:
- královský: přívrženci krále = kavalíři, při panovníkovi stály zaostalejší části Anglie, S a J /stará šlechta, anglická církev/, včele vojska Ruprecht Falcký
- parlamentní: puritáni, opora vyspělých částí Anglie - J a V + Londýn
včle vojska Oliver Cronwvel
reorganizace armády "Armáda nového typu" - důraz na kázeň, dobrovolníci z chudiny, dobře vycvičené jezdectvo, rozptýlená forma boje
parlamentní tábor zvítězil nad královským
1645 - bitva u Naseby, král prohrál
presbyteriáni se chtěli s králem dohodnout, obávali se Cronwelovy armády /lidová/, chtěli ji rozpustit, proti tomu se stavěli independenti - armáda vtáhla do Londýna, zajali panovníka, presbyteriáni byli vyloučeni z parlamentu, independenti ovládli situaci
V Cronwelově armádě nabyli vlivu levelleři /rovnostáři, radikální/ zaostávali zájmy části inteligence a řemeslníků
"Dohoda lidu" - program, požadovali, aby volební právo bylo rozšířeno pro všechny nezávislé muže /nepracují za mzdu, byli hmotně nezávislí/
Oliver Cronwel levellery považoval za nebezpečné, tvrdě zasáhl proti nim
Digeři /praví levelleři = kopáči/ - nejradikálnější směr revoluce, požadovali úplnou rovnost
leden 1649 - poprava panovníka - Karel Stuart, Anglie se stává republikou

3. 1649 - 1660
moc má parlament
1651 - navigační akta - zákon o plavbě - vydán parlamentem, namířeno proti Nizozemí - povolen dovoz zboží do Anglie na angl. lodích nebo na lodích výrobců /Nizozemí obchoduje s cizími výrobky/, poslanci se obohacují
1653 - O. Cronwel rozehnal parlament pomocí vojska, postavil se do čela jako lord protektor
1656 - O. C. svolal parlament - Ústava, parlament se pravidelně schází, O. C. včele
1658 - smrt O.C. - nespokojenost, aristokracie obnoví 1660 monarchii, na trůně Karel II. /syn Karla Stuarta/, Anglie konstituční monarchií
po smrti Karla II. /80. léta/ nastupuje Jakub II. /bratr Karla II./, chtěl absolutismus
1688 - slavná revoluce - zamezili nastolení absolutismu, Jakub II. vyhnán
na trůn Vilém III. Oranžský - nizozemský místodržící, zeť, Anglie konstituční monarchií
1689 - Listina práv a svobod, potvrdil práva parlamentu

 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama